Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
cala polska czyta biblie"Weź i czytaj!" - pod takim hasłem odbył się w minioną niedzielę 30 kwietnia Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To nowa inicjatywa, która w tym roku rozpoczęła IX Tydzień Biblijny. Również w naszym kościele, 10 minut przed każdą Mszą świętą czytany był fragment Listu św. Pawła do Galatów. Akcja ma pomóc zachwycić się konkretnymi fragmentami słowa Bożego oraz pokazać, że jest ono żywe i ma odzwierciedlenie w naszym życiu. "A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata." Ga 6,10.14
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126