Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie!
Kolejny już raz w ostatnim czasie zwracam się do Was słowami listu pasterskiego. Chwila bowiem
jest bardzo wyjątkowa, wymagająca od nas pełnego ufności zwrócenia się do naszego Pana i Zbawcy,
Jezusa Chrystusa, i jednocześnie braterskiej pomocy udzielanej sobie nawzajem w imię miłości.
Przeżywamy czas Wielkiego Postu, który w tym roku staje się szczególnymi rekolekcjami dla całego
Kościoła. Nie zamkną się one w święta Zmartwychwstania Pańskiego, ale będą trwałyznacznie dłużej. Pan
wzywana nas do głębokiej modlitwy i nawrócenia serca, do sakramentalnej spowiedzi, Komunii Świętej i
adoracji Najświętszego Sakramentu - nie podczas wielkich zgromadzeń, ale w indywidualnym pokłonie
przed Bogiem: bądź w domu rodzinnym, bądź, jeśli to możliwe, w parafialnej świątyni.
Moment jakichkolwiek podziałów istniejących w społeczeństwie zakończył się. Jednoczymy się i
stajemy razem w obliczu tych trudnych wyzwań, troszcząc się o siebie nawzajem - zarówno wierzący w
Boga, jak i niewierzący. Wszyscy jesteśmy wezwani do miłości. Jako ludzie wierzący wraz z modlitwą i
pokutą mamy nieść nadzieję i pokój, ale także świadectwo czynnej miłości. Dla niewierzących ten czas jest
również szczególnym momentem próby. Koncentrując się na tym co ludzkie, dają także świadectwo
braterskiej miłości. Epidemia wzywa każdego z nas do wielkich gestów miłości i miłosierdzia, z
zachowaniem należnej ostrożności, w posłuszeństwie wszystkim wskazaniom odpowiednich władz. W tym
szczególnym momencie naszych dziejów jesteśmy jednym Narodem – Braćmi i Siostrami wezwanymi do
wspólnego działania.

Módlmy się za tych, którzy już składają najwyższy dar miłosierdzia - lekarzy, pielęgniarki,
ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a
nawet życia, bez wahania niosą pomoc chorym i umierającym.
Jako wspólnota Kościoła wesprzyjmy w tym czasie modlitwą również tych, którzy nami rządzą,
którzy podejmują tak ważne decyzje dla całego społeczeństwa. Prośmy Ducha Świętego o dar rozumu,
mądrości i umiejętności w rozwiązywaniu trudnych problemów naszego życia.
Chcę mocno podkreślić, że my kapłani jesteśmy całkowicie do Waszej dyspozycji, służąc posługą
sakramentalną i czynnym miłosierdziem.
Okoliczności, w jakich aktualnie się znajdujemy,wzywają nas, aby zrezygnować z tego, co do tej
pory jawiło się jako normalne. Niewątpliwie jest to nadzwyczajny moment dla świata, Europy, naszej
Ojczyzny, wszystkich rodzin i całego Kościoła.
Serdecznie proszę duszpasterzy i wiernych świeckich naszej Diecezji o modlitwę i wzajemne
wsparcie w tym szczególnym czasie próby. Chciałbym, abyśmy dostosowując się do zaleceń,
minimalizowali niebezpieczeństwo zarażenia się. Zachowajmy środki zwiększonej ostrożności, a przede
wszystkim nie ulegajmy panice i zachowajmy spokój. Bóg jest nad wszystkim.
Pozostawiam indywidualnej rozwadze decyzję, czy Wasi najbliżsi pozostaną na czas Wielkanocy
zagranicą i w miejscach dotychczasowego pobytu. Odwiedzajmy siebie z roztropnością. Proszę wszystkich
Diecezjan o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, np. przy robieniu zakupów.
W dniu 12 marca br., zgodnie z zaleceniami Rady Stałej KEP, udzieliłem dyspensy od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej we Mszy św. (szczegóły na stronie diecezjalnej).
Zarządzam ponadto odwołanie parafialnych rekolekcji wielkopostnych, z jednoczesną sugestią dla
Księży Proboszczów, aby w tym czasie zorganizowali całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu z
możliwością spowiedzi. Przypominam, że czas wypełnienia obowiązku spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Zostają także odwołane rekolekcje szkolne, rekolekcje zamknięte dla grup formacyjnych, spotkania
wszystkich grup parafialnych i ponadparafialnych, spotkania dla narzeczonych (rozpoczęte lub mające się

rozpocząć) i spotkania w parafialnych poradniach rodzinnych. W związku z tym narzeczeni, którzy nie mają
ukończonego bezpośredniego przygotowania, a zbliża się termin ich ślubu, powinni zgłosić się do
proboszcza parafii, w której będzie zawierany sakrament.
W tym okresie nie mogą odbywać się parafialne katechezy przygotowujące dzieci i młodzież do
Pierwszej Komunii św. i do bierzmowania.
Zachęcam, aby w tym czasie rodziny modliły się w domach, odmawiając Różaniec, odprawiając
Drogę Krzyżową, albo śpiewając Gorzkie Żale. Radio Nadzieja przygotowało rekolekcje radiowe oraz
transmisje Mszy św. i wieczorny program modlitewny.
W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
- kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
- przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę –tym bardziej jest to
właściwe w obecnej chwili. W sytuacjach, w których nie możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, zachęcam
do Komunii duchowej;
- należy zrezygnować z całowania krzyża i relikwii. Cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie
lub głęboki skłon;
- znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, bez podawania ręki;
- zachęcam wiernych, aby poza liturgią - w miarę możliwości - nawiedzali kościoły na modlitwę osobistą:
- kościoły będą otwarte w ciągu dnia;
- kapłani zatroszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu;
- duszpasterze, przy zachowaniu zasad higieny, będą odwiedzać chorych i starszych parafian z
posługą sakramentalną.
Jeszcze raz przypominam mój apel i zachętę do śpiewania podczas każdej Mszy św. suplikacji oraz
podejmowanie postu w intencji oddalenianiebezpieczeństwa.
Siostra i Bracia, drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, umiłowani Diecezjanie!
Każdego i każdą z Was, przez wstawiennictwo Matki Bożej Pięknej Miłości i Świętych Patronów
naszej diecezji, polecam Miłosiernemu Bogu i w Jego Imię, wraz z Biskupem Tadeuszem, z serca
błogosławię.

+Janusz Stepnowski
WASZ BISKUP

Łomża, dnia 13marca 2020 r.
N. 232/B/2020
icon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.