Aktualności

zestawienie najświeższych informacji z naszej parafii
W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazało się stanowisko Pani Joanny Kleczyńskiej w sprawie podjętej przed kilkoma dniami uchwały Rady Miejskiej Łomży, dotyczącej zwiększenia ilości punktów sprzedających napoje alkoholowe w naszym mieście.

Pani Joanna Kleczyńska, która jest członkinią Rady Parafialnej naszej parafii, jest także prezesem Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego i od kilkudziesięciu lat angażuje się w niesienie pomocy w środowiskach osób uzależnionych od alkoholu. Wspomniane Bractwo szczególną troską obejmuje dzieci pochodzące z rodzin, w których istnieją problemy związane z nadużywaniem alkoholu.

W swoim wystąpieniu Pani Joanna Kleczyńska przytacza niepodważalne argumenty, które wykazują fatalne skutki tego rozwiązania, przyjętego głosami 13 z 23 łomżyńskich radnych.

Mimo, że Pani Joanna Kleczyńska swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła jako prezes Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego, chcę w imieniu swoim, księży sprawujących posługę w naszej parafii, członków Rady Parafialnej oraz wszystkich Parafian, którym na sercu leży dobro łomżyńskich dzieci i młodzieży, podziękować za tak jasny i stanowczy głos w tej niezwykle istotnej sprawie. Dziękuję za konsekwencję oraz troskę o trzeźwość naszej lokalnej społeczności, wyrażając przy tym pełne poparcie dla przedstawionego stanowiska i jego autorki.

Z wnioskiem o zwiększenie ilości punktów sprzedających alkohol w mieście zwróciła się do Prezydenta Łomży Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisje takie, działające na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powoływane są przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i działają w każdej gminie. W całej Polsce funkcjonuje ich wiele tysięcy. Podstawowym zadaniem takich komisji – co określają stosowne przepisy - jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Łomżyńska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jedynym tego typu organem w Polsce, który z własnej inicjatywy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dostępności alkoholu na terenie, na którym działa. Był to już kolejny wniosek tej komisji o zwiększenie dostępności alkoholu w mieście. Poprzednia uchwała Rady Miejskiej w tej samej sprawie została podjęta w lipcu 2019 roku. Unieważnił ją wówczas wojewoda podlaski, a jego decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Chciałbym wszystkim osobom, które podjęły się odpowiedzialności za sprawy naszego miasta i jego mieszkańców przypomnieć i dać pod rozwagę słowa Papieża Jana Pawła II, które wypowiedział podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. „„Nie wolno kusić! Nie wolno igrać ze złem! Nie wolno ‘sprzedawać’ człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach! Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości! Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii!”.


Silnymi bądźmy!

Proboszcz

ks. Andrzej Godlewskiicon

Nasza lokalizacja

Kościół pw. Krzyża Świętego oraz Centrum Katolickie im. Jana Pawła II położone są przy ulicy Zawadzkiej 55 w Łomży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i kontaktu z naszymi duszpasterzami.
Parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży ul. Zawadzka 55
18-403 Łomża

tel. 86 216 89 05
Numer konta bankowego
PKO BP S.A. O/ŁOMŻA
67 1020 1332 0000 1702 0027 4126

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.