W tym miejscu można zapoznać się z aktualnymi oraz archiwalnymi ogłoszeniami parafialnymi.
„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny... A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.
"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131)
Działalność każdej wspólnoty parafialnej opiera się w dużej mierze na pracy i poświęceniu kapłanów pełniących swoją posługę duszpasterską. To oni, wraz z wiernymi oraz licznym gronem życzliwych i szczerze oddanych przyjaciół, nadają unikalny kształt i współtworzą wyjątkową atmosferę panującą w parafii. Nie można zapomnieć o ich trudzie i licznych wyrzeczeniach ofiarowanych w służbie Panu Bogu i ludziom. Przedstawiamy sylwetki duszpasterzy naszej parafii.
Księża zamieszkali w parafii p.w. Krzyża Świętego i z reguły wspierający jej proboszcza w duszpasterstwie.
Duszpasterze, którzy wspierali parafię Krzyża Świętego swoją działalnością na przestrzeni ostatnich lat. Dzisiaj są już na zasłużonej emeryturze.
„Radość spod kapelusza” to Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej. Odbywa się corocznie w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży. Skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Jego głównym zadaniem jest propagacja twórczości tej wybitnej artystki - łomżynianki. W 2016 roku odbyła się już dziesiąta edycja konkursu. Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko w Łomży, a udział w nim biorą młodzi artyści z całego kraju.
Festiwal po raz pierwszy odbył  się 24-25 maja 2008 roku w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży. To niezwykłe wydarzenie muzyczne co roku gromadzi w Łomży młode talenty muzyki jazzowej, a także znakomite gwiazdy tego nurtu muzycznego. Oprócz młodych adeptów sztuki jazzowej na scenie wystąpili do tej pory także m.in Jan Ptaszyn Wróblewski, Mitchell Forman (USA), Jarosław Bothur, Krystyna Stańko, Piotr Lemańczyk, Dave Kikoski (USA), Piotr Baron, Piotr Schmidt, Michał Wierba, Maciej „Kocin” Kociński i inni.  Niezwykłość Novum Jazz Festival polega na tym że co roku podczas muzycznych spotkań organizatorzy poszukują i odkrywają "Nowe Nadzieje Jazzu". 

Organizatorem głównym Novum Jazz Festival jest Radio Nadzieja, natomiast dyrektorem artystycznym festiwalu jest wieloletni muzyk Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej, pedagog i pasjonat jazzu: Mirosław Dziewa. Współorganizatorem oraz sponsorem głównym Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Wykonawców Muzyki Jazzowej "Novum Jazz Festival" jest Novum.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.